WAT IS MOLEMBIKE?

MolemBIKE is een vzw uit de Maritieme wijk Molenbeek en het Westen van Brussel. We brengen tientallen enthousiastelingen, vrijwilligers, activisten en professionals samen rond de fiets.

In een vriendelijke omgeving ontwikkelen we een veelheid aan projecten en activiteiten: fietslessen voor vrouwen (beginners en gevorderden), uitstappen voor gevorderde fietsers (Les Hirond'ELLES), een participatieve fietsworkshop (Do-It-Yourself), ontdekkingstochten voor alle doelgroepen, een mobiele reparatiewerkplaats (Barak'à Fiets), een kleine mechanicaschool, fietscursussen voor kinderen, bewustmakingsactiviteiten voor alledaagse fietsers (Kidical Mass 1080), en nog veel meer!

Onze vereniging zet zich in voor maatschappelijke verandering, gebaseerd op duurzamere mobiliteit, een vriendelijkere stad en een meer inclusieve samenleving.

“Het sociale doel van de vzw MolemBIKE is het versterken van de sociale cohesie door middel van fietsen en participatieve gemeenschapsactie. De vzw bevordert de toegang tot fietsen en duurzame mobiliteit in de stad, strijdt voor meer verkeersveiligheid, het welzijn en het verbeteren van de leefomgeving, alsook de volksgezondheid.”

OEL

De vereniging bevordert :

 • ontmoeting en gezelligheid door te werken aan diversiteit en gelijke kansen
 • de fietscultuur en de uitwisseling van goede mobiliteitspraktijken
 • het fietsen in het algemeen, in een stedelijke context in het bijzonder
 • “motiliteit”, dat wil zeggen het “vermogen om mobiel te zijn” en om gebruik te maken van de diversiteit van het vervoersaanbod dat ter beschikking staat
 • de cultuur van autonomie op het gebied van mobiliteit, in het bijzonder de empowerment van burgers bij het onderhoud van hun fietsen en in het stadsverkeer
 • het delen van kennis rond fietsmechanica en de wegcode
 • de valorisatie van gemeenschappelijke goederen versus een marktlogica
 • gezondheid en het verband met actieve mobiliteit

LOKALE SCHAAL EN DOELGROEP

De vereniging werkt op lokaal niveau aan een radicale verandering van levensstijl met het oog op de acute klimaat- en milieu-uitdagingen. Het bevordert de circulaire economie en recycling.

De vzw richt zich in de eerste plaats tot bewoners, scholen en verenigingen in de omliggende wijken van de actieradius gelegen in de Maritieme wijk (Stad Brussel, Molenbeek, Laken), en vervolgens tot de inwoners van de arme halvemaan van Brussel in de gemeenten rond het kanaal.

De vereniging richt zich op gewone burgers, weggebruikers en fietsers van alle leeftijden. De kwestie van mobiliteit richt zich ook tot een betere inrichting en benutting van de openbare ruimte door de gemeenschap, een meer inclusief delen tussen gebruikers en de verbetering van collectieve voorzieningen en infrastructuur.

Haar actie richt zich op een minder bevoorrechte of meer marginale doelgroep om ongelijkheid tegen te gaan.

GELIJKE KANSEN

Molembike werkt voor ‘sociale mechanica’, de fiets als hulpmiddel voor emancipatie.

De vereniging werkt aan het overwinnen van genderstereotypen: de verdeeldheid tussen vrouwen en mannen bij het gebruik van fietsen, wat betreft mechanische reparaties en elk ander aspect van het sociale leven.

Molembike bevordert de participatie in de samenleving, de mobiliteit en mogelijk ook de empowerment van mensen met een beperking.

De vzw zet zich in om elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, afkomst, seksuele of religieuze geaardheid tegen te gaan.

ANDERE DOELEINDEN

In haar secundaire missies, bevordert de vereniging:

 • het lokale toerisme, de ontdekking van lokaal erfgoed en natuurgebieden. Ook de toegang tot cultuur en artistiek erfgoed
 • de professionele integratie van jongeren en de meest gemarginaliseerde mensen op de arbeidsmarkt
 • de link tussen kunst en fietsen

ACTIVITEITEN en ACTIES

Om de verwezenlijking van haar doelstellingen na te streven, voert de vereniging activiteiten en acties uit die tot doel hebben:

– uitwisseling en ontmoetingen tussen bewoners bevorderen

– de activiteiten van bewoners rond fietsen ondersteunen in een logica van empowerment

– activiteiten initiëren die inspelen op de behoeften van bewoners op het gebied van duurzame mobiliteit

– het organiseren van evenementen, bewustmakings- of belangenbehartigingsacties

– fietslessen organiseren

– zorg voor een ruimte uitgerust met basismechanica

– culturele bezoeken organiseren

Spring naar de inhoud