Privacybeleid

De website molembike.be is eigendom van de VZW, die de controle heeft over uw persoonsgegevens.

Wij hebben dit privacybeleid vastgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met informatie die door molembike.be wordt verzameld, en waarin ook de redenen worden gegeven waarom wij bepaalde persoonsgegevens van u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website molembike.be gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan.

De persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u molembike.be bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen wij tijdens uw bezoek aan de site informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar de site verwezen, en hoe u met de site omgaat. Wij noemen deze automatisch verzamelde informatie "apparaatinformatie".

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van de gegevens van onze gebruikers en daarom mogen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken voor zover dat absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen en statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, maar het is mogelijk dat u dan niet kunt profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via molembike@molembike.be.

Uw rechten:

Als u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op toegang.
  • Het recht op correctie.
  • Het recht op wissen.
  • Het recht om de verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Het recht van bezwaar.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Als u in Europa woont, merken wij bovendien op dat wij uw informatie verwerken om contracten met u uit te voeren (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of het privacybeleid van derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging :

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde en veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens onder onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Wettelijke bekendmaking:

Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens :

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u vragen hebt over uw individuele rechten en uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar molembike@molembike.be.

Spring naar de inhoud