Juridische informatie

MolemBIKE is een vzw waarvan de oprichtingsvergadering plaatsvond op 25 november 2021.

De URL van de website is www.molembike.bezijn e-mailadres is molembike@molembike.be en het telefoonnummer is 04 86 90 62 03.

Het ondernemingsnummer is 0777854480 en de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Picardstraat 3 te 1000 Brussel.

Deze website is eigendom van de vzw MolemBIKE en wordt gehost door Domaine Public, een onafhankelijke VZW die door haar leden wordt beheerd en waarvan de servers zich niet ver van Brussel bevinden.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert op onze website (e-mailadres om nieuwsbrieven te ontvangen, contactgegevens om een reservering te maken voor de workshop, taalvoorkeur, enz.), zullen deze niet openbaar worden gemaakt, aan derden worden verstrekt of op een andere manier worden gebruikt dan ...effect....

De locatiemanager is ARTHUR UBERTI - uberti.arthur@posteo.net.

Fotocredits en beeldrechten:

1. De op de website www.molembike.be gebruikte afbeeldingen zijn eigendom van MolemBIKE of van een andere in het auteursrecht genoemde (rechts)persoon.
2. Reproductie van foto's en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming.
3. Overeenkomstig de regels inzake het beeldrecht kan elke niet-publieke persoon die op een foto staat en die geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie ervan op deze site, op eenvoudig verzoek de foto laten verwijderen.

Spring naar de inhoud